Sprawozdanie finansowe VIDRIO FUND FIZ AN na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds