Sprawozdanie finansowe VARSOVIA NS FIZ na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds