Sprawozdanie finansowe VALUE FIZ Subfundusz 1 na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds