Sprawozdanie finansowe VALUE FIZ Subfundusz 1 na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds