Sprawozdanie Finansowe VALUE FIZ -jednostkowe i połączone na 31.12.2021 - AgioFunds