Sprawozdanie Finansowe VALUE FIZ jednostkowe i połączone na 30.06.2022 - AgioFunds