Sprawozdanie Finansowe TORMUND FIZ AN w likwidacji na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds