Sprawozdanie finansowe THC Globalnej Innowacji FIZ na dzień 31.12.2021 r. - AgioFunds