Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Multistrategia na dzień 31.12.2014 - AgioFunds