Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Multistrategia na dzień 31.12.2011r. - AgioFunds