Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Multistrategia na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds