Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Multistrategia na dzień 30.06.2013 r. - AgioFunds