Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Multistrategia na dzień 30.06.2012 r. - AgioFunds