Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Kapitał na dzień 31.12.2014 - AgioFunds