Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Kapitał na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds