Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Kapitał na dzień 30.06.2013 r. - AgioFunds