Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Kapitał na dzień 30.06.2012 r. - AgioFunds