Sprawozdanie finansowe subfunduszu AGIO Delta na dzień 30.06.2012 r. - AgioFunds