Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu 1 OPUS NS FIZ na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds