Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu 1 Opus NS FIZ na dzień 30.06.2017 r. - AgioFunds