Sprawozdanie finansowe Subfundusz AGIO Multistrategia na dzień 31.12.2010 r. - AgioFunds