Sprawozdanie finansowe Subfundusz AGIO Kapitał na dzień 31.12.2010 r. - AgioFunds