Sprawozdanie finansowe Subfundusz 1 OPUS NS FIZ na dzień 31.12.2014 r. - AgioFunds