Sprawozdanie finansowe SMART RUNNER FIZAN na dzień 31.12.2021 r. - AgioFunds