Sprawozdanie finansowe SMART RUNNER FIZAN na dzień 31.12.2020 r. - AgioFunds