Sprawozdanie finansowe SMART RUNNER FIZAN na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds