Sprawozdanie finansowe SGB FIZ AN na dzień 30.06.2020 r. - AgioFunds