Sprawozdanie finansowe SANKARA FIZ na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds