Sprawozdanie finansowe PZW FIZ na dzień 31.12.2020 r. - AgioFunds