Sprawozdanie Finansowe PROPERTUM FIZ AN w likwidacji na dzień Otwarcia Likwidacji, tj. 01.08.2022r po badaniu - AgioFunds