Sprawozdanie finansowe PROPERTUM FIZ AN w likwidacji na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds