Sprawozdanie finansowe PROPERTUM FIZ AN na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds