Sprawozdanie finansowe PERPETUM 10 FIZ AN - AgioFunds