Sprawozdanie Finansowe PERPETUM 10 FIZ AN na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds