Sprawozdanie finansowe PERPETUM 10 FIZ AN na dzień 30.06.2017 r. - AgioFunds