Sprawozdanie finansowe OPUS NS FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 na dzień 31.12.2021 r. - AgioFunds