Sprawozdanie finansowe OPUS NS FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 na dzień 31.12.2020 r. - AgioFunds