Sprawozdanie finansowe OPUS NS FIZ Subfundusz 1 na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds