Sprawozdanie finansowe NAPOLEON FIZ na dzień 30.06.2021 r - AgioFunds