Sprawozdanie finansowe na otwarcie likwidacji wraz z badaniem AFORTI MICROLOANS FIZ AN w likwidacji - AgioFunds