Sprawozdanie Finansowe na dzień Otwarcia Likwidacji, tj. 01.08.2022r przed badaniem - AgioFunds