Sprawozdanie finansowe Multistrategia na dzień 30.06.2011r. - AgioFunds