Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał na dzień 30.06.2011r. - AgioFunds