Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO na dzień 30.06.2010r. - AgioFunds