Sprawozdanie finansowe Municypalny FIZ na dzień 30.06.2016r. - AgioFunds