Sprawozdanie Finansowe MPP FIZ AN na dzień 31.12.2015 r. - AgioFunds