Sprawozdanie finansowe MPP FIZ AN na dzień 30.06.2016r. - AgioFunds