Sprawozdanie Finansowe METRUM FIZ na dzień 31.12.2015 r - AgioFunds