Sprawozdanie Finansowe METRUM FIZ na dzień 31.12.2014r. - AgioFunds