Sprawozdanie Finansowe METRUM FIZ na dzień 30.06.2016 r - AgioFunds